Vladislav I
(1364 nov. 16 - circa 1377)


Monedele atribuite domniei lui Vladislav I Vlaicu sunt din argint și au fost categorisiți astfel: I - piese cu diam. 18-21 mm, greut. medie 1,05 g; II - piese cu diam. 16-18 mm, greut. medie 0,70 g; III - piese cu diam. 15-16 mm, greut. medie 0,35 g (anepigrafe). Monedele din prima categorie ar aparține unui sistem similar cu ducații venețieni de argint bătuți la 1202, denumiți inițial ducați, apoi groși sau matapani, mult imitați în Peninsula Balcanică. Numele ducat este atestat mai târziu în documente și pentru unitatea monetară a Țării Românești, care era echivalent cu groșii sârbești și bulgărești bătuți în sistemul ducaților venețieni de argint. Monedele din a doua categorie, cu greutate medie de 0,70 g, echivalente cu dinarul unguresc de argint din acea vreme, le revine denumirea de dinari. A treia categorie, monede anepigrafe cu greutate medie de 0,35 g, a fost cunoscută sub numele de ban (așa se numea anterior dinarul de argint al banilor Slavoniei). Banul muntean era echivalent cu 1/2 dinar, deci corespundea obolului unguresc.
Raportul dintre monede: 1 ducat muntean = 1,1/2 dinar = 3 bani; 1 dinar = 2 bani.

The coins attributed to Vladislav I Vlaicu are struck in silver and are of the following types: I - coins with the diameter of 18 to 21 mm, average weight approx. 1.05 grams; II - coins with the diameter of 16 to 18 mm, average weight of approx. 0.70 grams; III - coins with diameter of 15 to 16 mm, average weight approx. 0.35 grams (bearing no inscriptions). The coins of the first type could be minted according to Venetian ducats standard (first struck in 1202), initially named ducats, next groats or matapans, and heavily copied in the Balkans. The name ducat is recorded later in the documents as the monetary unit of Wallachia, which was equivalent to the Serbian and Bulgarian groats minted according to the venetian ducats standard. The coins of the second type, with an average weight of approx. 0.70 grams are equivalent to the Hungarian denar and are named dinar (with the plural dinari). The third type, coins bearing no inscriptions, with an average weight of 0.35 grams were named ban (with the plural bani) (that's the previous name of the silver denar minted by the Slavonian rulers). The ban was equivalent to one half of the dinar, which was the Hungarian obol.
The exchange rate was: 1 ducat = 1 1/2 dinar = 3 bani; 1 dinar = 2 bani.GROȘI BULGĂREȘTI CONTRAMARCAȚI
Av. Contramarcă cu scut despicat: I 2 grinzi, II plin.

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, ?mm, ? g

MBR -
Publicați de Dr. G. Severeanu, Contribuțiuni la studiul începuturilor numismaticei Țării-Românești, în BSNR, anul XII, No. 25, iulie-octomvrie 1915.

ref: TRA0a0001

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, ?mm, ? g

MBR -
Publicați de Dr. G. Severeanu, Contribuțiuni la studiul începuturilor numismaticei Țării-Românești, în BSNR, anul XII, No. 25, iulie-octomvrie 1915.

ref: TRA0a0002


DUCAȚI MUNTENI

Tipul I (cu acvila conturnată)
Av. Scut desp. I grinzi, II semilună.
Rv. Coif închis spre stânga, deasupra acvila spre stânga cu capul întors spre dreapta (acvila conturnată), cu o cruce ieșind de sub aripă. La st. semne, sigle.

Av. IWANI-CЛA[...]
Rv. ICЛABABOEBWДA[...]

AR, 20 mm, 0,99 g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0001


Av. IWBЛAДICЛABABOEBWД
Rv. IWBЛA-ДICЛAB

AR, 21 mm, 1,13 g

MBR, pag. 8, tip 1

ref: TRA1a0002

Av. IWANABЛAДICЛABABO[EB]A
Rv. IWAN-ABЛAД

AR, 20 mm, ?g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0003


Av. IWBЛAДICЛAWДAEBWД (batere deplasată)
Rv. IWAЛAД-ICЛABA

AR, 19 mm, 1,01 g

MBR, pag. 8, tip 1

ref: TRA1a0004


Av. IWBЛAДICЛЛABЪBEBWД
Rv. IWBЛ-AДICЛAB

AR, 18,5x18 mm, 1,03 g

MBR, pag. 8, nr. 4

ref: TRA1a0005


Av. ICЛABABOEBWДAC[...]
Rv. IWANI-CЛAД

AR, 18,5x18 mm, 1,00 g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0006


Av. ICЛABД[B]OEBWДA
Rv. IWAN-ЪBЛAД
/sigla *

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0007

Tez1W - 01
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. IWBЛAДICЛABЪBOEBOД
Rv. IWBЛ-AДICЛB /sigla a cu * (stea cu șase raze) deasupra

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4

ref: TRA1a0008

Tez1W - 02
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. IWBЛAДICЛABЪBOEBWД?
Rv. IWANЪBЛ-AДICЛA /sigla *

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0009

Tez1W - 03
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. BЛAДICЛABЪBOEBW[Д]A[...]
Rv. IWANI-CЛA[...] /sigla *

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0010

Tez1W - 04
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. IWBЛAДICЛABЪBOEBWДA
Rv. IWBЛAД-ICЛAB /sigla stindard în formă de scară cu 3 trepte terminată cu o cruce, * deasupra

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 1

ref: TRA1a0011

Tez1W - 05
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. ICЛABДABWEBOДAI
Rv. IWAN-ЪBЛAД /sigla *

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0012

Tez1W - 06
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. IWBЛAДICЛABЪBOEB[WД]
Rv. IWAN-ЪB[Л]AД /sigla *

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0013

Tez1W - 07
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. IWBЛAДICЛABЪBOEBWДA[…]
Rv. IWBA[Д]-ICЛABA /sigla a cu * deasupra

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4

ref: TRA1a0014

Tez1W - 08
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. BЛAДICЛABЪBOEBWДAIW[A?]
Rv. IWAN-ЪBЛAД /sigla *

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0015

Tez1W - 9
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. [?C]Л[A]BЪBWE[B]OДAI
Rv. IWAN-AB[Л?]Д /sigla *

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0016

Tez1W - 10
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. IWBЛA[ДICЛ]ABЪBOEBWД
Rv. IWBЛAД-ICЛABA /sigla stindard în formă de scară cu 3 trepte terminată cu o cruce, * deasupra

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 1

ref: TRA1a0017

Tez1W - 11
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. ДICЛABЪДABOEBWДAЪ
Rv. IWANI-CBЛA /sigla *

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 4 var.

ref: TRA1a0018

Tez1W - 12
compus din ducați și dinari Vladislav I

Av. IWBЛAДICЛABЪBOEBWД
Rv. IWBЛAД-ICЛAB /sigla stindard în formă de scară cu 3 trepte terminată cu o cruce, * deasupra

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 8, tip 1

ref: TRA1a0019

Tez1W - 13
compus din ducați și dinari Vladislav I


DUCAȚI MUNTENI
Tipul IIa (tipul cu cruce și legenda latină)

Av. Cruce mare cu brațele terminate prin cleve. În cantoane câte o clevă sau floare cu 4 petale.
Rv. Coif închis spre dreapta, deasupra acvila spre dreapta cu capul întors spre stânga.


Av. MLADIZLAIWAIWOM
Rv. TRANS-ALPINIS

AR, 19 mm, 1,05 g

MBR, pag. 9, tip 5 var.
(floare cu 4 petale semisferice in cantoane)

ref: TRA2a0001


Av. M[...]SSLAW[...]TRAN
Rv. TRANSI-ALPIS

AR, 19,5x19 mm, 1,10 g

MBR, pag. 9, tip 5 var.

ref: TRA2a0002


Av. MAMLADSLIWOITRANS
Rv. TRANS-ALPINI

AR, 19x18,5 mm, 1,11 g

MBR, pag. 9, tip 5 var.

ref: TRA2a0003


Av. MONEAMLADESWOIDEI
Rv. TRANSI-ALPIN

AR, 19x20 mm, 1,113 g

MBR, pag. 9, tip 5 var.

ref: TRA2a0004


Av. MONEAMLADESAIWODI
Rv. TRANS-ALPIN

AR, 19x20 mm, 1,077 g

MBR, pag. 9, tip 5 var.

ref: TRA2a0005


DUCAȚI MUNTENI
Tipul IIb (tipul cu cruce și legenda slavonă)

Av. Cruce mare cu brațele terminate cu flori de crin. În cantoane câte o stea cu șase raze.
Rv. Coif închis spre dreapta, deasupra acvila spre dreapta cu capul întors spre stânga. La stânga semne, sigle.

Av. IWBЛAДICЛABb
Rv. IWBЛ[AДIC]ЛABbBOE

AR, 20 mm, 1,06 g

MBR, pag. 9, tip 7 var.
O. Iliescu, Emisiuni monetare ale Țării Românești din secolele al XIV-lea și al XV-lea, SCN, 2, 1958, p. 305, nr. 2, p. 307, fig. 2 (provenită din col. dr. G. Severeanu).

ref: TRA2a0006


DUCAȚI
Tip III comun muntean

Av. Scut desp. I 4 grinzi, II plin.
Rv. Coif spre dr., acvila spre dr., capul spre stânga.

Av. [M LADI]ZLAI WAIWODE
Rv. TRANSA-LPINI

AR, 18 mm, 0,99 g

MBR, pag. 9, tip 11

ref: TRA3a0001

Av. M LA[DIZLA]I WAI[W]ODE
Rv. TRAN[SA]-LPINI

AR, 17 mm, 1,00 g

MBR, pag. 9, tip 11

ref: TRA3a0002

Av. IWANABЛATICЛABOIBOДA
Rv. IWAN-BЛATI

AR (9h), 17-18mm 0,995 g

MBR, pag. 10, tip 17 (dinar)

ref: TRA3a0003

Av. M[LADI]ZLAI[W]AIWODE
Rv. TRANS-ALPINI

AR (11h) 17mm, 0,93 g

MBR, pag. 9, tip 11

ref: TRA3a0004

Av. MLADI[ZLAI WAIWO]DE
Rv. TRANS-[ALP]INI

AR, 17mm, 0,94 g

MBR, pag. 9, tip 11

ref: TRA3a0005


Av. IWANABЛATICЛABOIBOДA
Rv. [IW]AN-BЛATI

AR, 18 mm 0,99 g

MBR, pag. 10, tip 17 (dinar)

ref: TRA3a0006


DINARI
Tip III comun muntean

Av. Scut desp. I 4 grinzi, II plin.
Rv. Coif spre dr., acvila spre dr., capul spre stânga.


Tip IIIa (legendă latină)
Av.
MLADIZLAIWAIWODE
Rv.
TRANSA-LPINI

AR, 17 mm, 0,67 g

MBR, pag. 10, tip 14-16

ref: TRA3b0001

Tip IIIa (legendă latină)
Av.
MLADIZLAIWAIWODE
Rv.
TRANZA-LPINI

AR, ?mm, ?g

MBR, pag. 10, tip 14-16

ref: TRA3b0002

Tip IIIa (legendă latină)
Av.
MLADIZLAIWAIWODE
Rv.
TRANSA-LPINI

AR, ?mm, ?g

MBR, pag. 10, tip 14-16

ref: TRA3b0003

Tip IIIa (legendă latină)
Av. [M]LAD[IZL]AWAWOD[E]
Rv. TRAN-SALPAI

AR, 16.5 mm, ?g

MBR –

ref: TRA3b0004

Tip IIIb (legendă slavonă)
Av. IWANB[ЛATICЛABOI]BOДA
Rv. IWAN-B[ЛATI]

AR, 17 mm, 0,66 g

MBR, pag. 10, tip 17

ref: TRA3b0005

Tip IIIb (legendă slavonă)
Av. IWANBЛATICЛABOIBOДA
Rv. IWAN-BЛATI

AR , 15 mm, 0.74 g

MBR, pag. 10, tip 18

ref: TRA3b0006

Tip IIIa (legendă latină)
Av. []MLADIZLAIWAIWOD[E]
Rv. TRANSA-LPINI

AR (7h), 17 mm, 0,86g

MBR, pag.10, tip 14

ref: TRA3b0007

Tip IIIa (legendă latină)
Av. MLAD[IZLAI]WAIWODE
Rv. TRANSA-LPINI

AR, 17 mm, 0,68g

MBR, pag.10, tip 14

ref: TRA3b0008


Tip IIIa (legendă latină)
Av. MLADIZLAIWAIWODE
Rv. TRANSA-LPINI

AR, 16x17 mm, 0,77 g

MBR, pag.10, tip 14

ref: TRA3b0009

Tip IIIb (legendă slavonă)
Av. IWBЛ[AД]I[CЛABbBOE]BA
Rv. IW[...]

AR , ? mm, ? g

MBR, pag. 11, tip 21-27

ref: TRA3b0010


Tip IIIb (legendă slavonă)
Av. IWANBЛATICЛABOIBOДA
Rv. IWAN-BЛATI

AR , 18 mm, 0,77 g

MBR, pag. 10, tip 17

ref: TRA3b0011

Tip IIIa (legendă latină)
Av. MLADIZLAIWAIWODE
Rv. TRANSA-LPINI

AR, ?mm, ?g

MBR, pag.10, tip 14

ref: TRA3b0012


Tip IIIb (legendă slavonă)
Av. IWBЛAДICЛABbBOEBA
Rv. IWBЛAД-ICABA

AR, 15x17 mm, 0,7 g

MBR, pag. 11, tip 21-27

ref: TRA3b0013

Tip IIIa (legendă latină)
Av. [MLADIZLA]IWAIWODE
Rv. T[RANS]-ALPI[N]I

AR (6h), 17 mm, 0,81 g

MBR, pag.10, tip 16

ref: TRA3b0014


Tip IIIb (legendă slavonă)
Av. IWBЛATICЛABbBOEB
Rv. IWBЛAД-ICЛABA

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 11, tip 25

ref: TRA3b0015


 

 

ref: TRA3b0016

Tez1W - 16
compus din ducați și dinari Vladislav I

 

 

ref: TRA3b0017

Tez1W - 17
compus din ducați și dinari Vladislav I

 

 

ref: TRA3b0018

Tez1W - 18
compus din ducați și dinari Vladislav I

 

 

ref: TRA3b0019

Tez1W - 19
compus din ducați și dinari Vladislav I

 

 

ref: TRA3b0020

Tez1W - 20
compus din ducați și dinari Vladislav I

 

 

ref: TRA3b0021

Tez1W - 21
compus din ducați și dinari Vladislav I

 

BANI
Av. Scut desp. I 2 grinzi hașurate, II plin. Deasupra acvila cu aripi strânse, capul spre cruce care iese de sub aripă. În câmp Б Л.
Rv. Cruce cu brațe ancorate, în cantoane stele cu 8 raze.

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, 14 mm, 0,33 g

MBR, pag. 11, tip 31

ref: TRA1c0001

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, 13x14,5 mm, 0,34 g

MBR, pag. 11, tip 32

ref: TRA1c0002

 

 

Radu I asociat cu Vladislav I
(către 1377)

 

BANI
Av. Cruce cu brațele ancorate, în cantoanele 1 și 4 câte o stea cu opt raze, în 2 sigla P, în 3 sigla B.
Rv. Scut despicat înclinat spre dreapta: I două grinzi, II plin. Deasupra, pe colțul stâng, acvila ținând capul întors spre stânga, aripi strânse. De sub aripă iese crucea. În câmp, la dreapta, sigle.

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, 13 mm, 0,21 g

MBR, pag. 12, tip 39

ref: TRAB1c0001


Monede Vladislav I care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Vladislav I coins on the net since January the 1st 2004

Monede muntenești pe www.coinarchives.com
Wallachian coins on www.coinarchives.com