Vlad III Țepeș
(1448 oct., 1456 aug. 22 - 1462 nov., 1476 nov. - dec.)

În prezent sînt publicate 2 monede care sînt atribuite de către O. Iliescu lui Vlad III Țepeș (un ducat și un ban). Atribuirea lor este contestată de către alți specialiști. Un al treilea ducat inedit, nepublicat, este prezentat mai jos, fiind, cel mai probabil, emis de Vlad III Țepeș.

The reputed Romanian numismatist Octavian Iliescu has attributed two coins (one ducat and one ban) to Vlad III. This attribution is contested by other Romanian specialists. The ducat published on this page is the third coin attributable to Vlad III Țepeș.

Bani
Av. Scut desp. I semiluna deasupra unei stele (rozete) cu 6 raze, II trei grinzi.
Rv. Coif cu acvilă care ține crucea în cioc, în stînga cometă (?).

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, 11 mm, 0,38 g

MBR –, Octavian Iliescu, Vlad l'Empaleur et le droit monetaire, RRH, Tome XVIII, 1979, 1, p.107-131 si Pl. V nr. 2; Octavian Iliescu, Ducați necunoscuți emiși de voievozi ai Țării Românești în secolul al XV-lea, BSNR, 77-78, 1983-1985, p. 257-289

ref: TRL1b0001


Ducați

Av. Scut desp. I semiluna deasupra unei stele (rozete) cu 6 raze, II trei grinzi.
Rv. Coif cu acvilă care ține crucea în cioc.


Av. IWBЛAДbBOHBOДAГNb
Rv. IWBЛAДbBOHBOД

AR, 14x15 mm, 0,56 g

MBR –
Bogdan Costin, Ducatul muntean al voievodului Vlad III Țepeș (1448, 1456-1462, 1476), CN, 14, 2008, p. 427-445 și p. 445, fig. 5-6.

ref: TRL1a0001

 

Monede muntenești pe www.coinarchives.com
Wallachian coins on www.coinarchives.com