Ștefan III cel Mare
(1457 apr. - 1504 iul. 2)

Emisiunile monetare atribuite domniei lui Ștefan cel Mare sunt groși și jumătăți de groș în sistemul asprilor otomani, sistem monetar ce continua reforma monetară a lui Petru Aron (1455 - 1457). Monedele sunt de două tipuri, din argint de titlu superior.

The coins attributed to Stefan III are groats and half groats struck according to a standard evolved from the one imposed during the last reign of his predecessor Petru Aron (1455-1457). The coins can be categorised in two types and are struck in good silver.

 


TIPUL I
Av. Cap de bour cu stea între coarne, în părți rozeta și semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left crescent or at left rosette and crescent at right.
MONETAMOLDAVIE

Rv. Scut despicat: I cruce cu brațe egale (cruce de Malta) deasupra unei rozete; II trei grinzi.
Rv. Divided shield: I Maltese cross above rosette, II three bars.
STEFANVSVOIEVODAAv. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, 14 mm, 0,48 g

MBR, pag. 79, tip 604

ref: MM1a0001

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, 0,70 g

MBR, pag. 79, tip 604-607

ref: MM1a0002

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, ?g

MBR, pag. 79, tip 604-607

ref: MM1a0003

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, 13,5 mm, 0,5 g

MBR, pag. 79, tip 604-607

ref: MM1a0004

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, 13 mm, ? g

MBR, pag. 79, tip 611

ref: MM1a0005

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, 0,64 g

MBR, pag. 79, tip 605

ref: MM1a0006

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, 0,67 g

MBR, pag. 79, tip 606-607

ref: MM1a0007

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, ?g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0008

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, 0,665 g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0009

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, 0,69 g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0010

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. MONETAMOLDAVIE

AR, ?mm, 1,02 g

MBR, pag. 79, tip 621

ref: MM1a0011

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, 0,7 g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0012

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ?mm, 0,72 g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0013

Av. [MON]ETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVO[DA]

AR, 14x15 mm, 0,48 g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0014

Av. MO[NETA]MOLDAVIE
Rv. ST[EFAN]VSVOIEVODA

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0015

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFA[NVSVO]IEVODA

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0016

Av. MONET[AMOLDA]VIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, 14 mm, 0,61 g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0017

Av. MONETAMOL[DAVIE]
Rv. []STEFANVSVOI[EVODA]

AR, 14 mm, 0,59 g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0018


Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, 14 mm, 0,86 g

MBR, pag. 79, tip 605

ref: MM1a0019

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVODA

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 79, tip 610-623

ref: MM1a0020

Jumătate de groș

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, ?mm, 0,26 g 

MBR, pag. 80, similar ca tip cu 628

ref: MM1b0001

Jumătate de groș

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, ?mm, 0,42 g 

MBR, pag. 80, tip 625

ref: MM1b0002

Jumătate de groș

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, ?mm, 0,56 g 

MBR, pag. 80, tip 625

ref: MM1b0003

Jumătate de groș

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, ?mm, 0,24 g 

MBR, pag. 80, tip 625

ref: MM1b0004

Jumătate de groș

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, ? mm, ? g 

MBR, pag. 80, tip 625

ref: MM1b0005

Jumătate de groș

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, ? mm, ? g 

MBR, pag. 80, tip 626 var.

ref: MM1b0006


TIPUL II
Av. Cap de bour cu stea între coarne, în părți rozeta și semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left crescent or at left rosette and crescent at right.
MONETAMOLDAVIE

Rv. Scut cu o cruce dublă, având capetele ancorate.
Rv. Double cross with ancree ends in shield.
STEFANVSVOIEVODA


Rozetă tip 2 în dreapta capului de bour.
Globulă în centrul crucii.
Av. MONETAMOLDA
Rv. STEFANVSVOIEV

AR, 14 mm, 0,61 g

MBR, pag. 81, tip 660

ref: MM2a0001

Av. MONETAMOLDAV
Rv. STEFANVSVOIEV

AR, ?mm, 0,58 g

MBR, pag. 81, tip 653

ref: MM2a0002


Av. MONETAMOL[...]
Rv. STE[...]ODA

AR, 14 mm, 0,62 g

MBR, pag 80, tip 630-665

ref: MM2a0003

Av. MONE[TAMO]LDAV
Rv. STEFA[NVS]VOIEV

AR, 13 mm, 0,45 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0004


Av. MONTAMOLDAVI
Rv. STEFANVSVOIE

AR, 13x14 mm, 0,68 g

MBR, pag 82, tip 686

ref: MM2a0005

Loc de descoperire:
Suceava

Av. MONETAMOLDAVIE
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, ? mm, 0,51 g

MBR, pag 80, tip 630-665

ref: MM2a0006

Av. [...]MONETAMOLDAVI
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, ? mm, 0,53 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0007

Av. MONETAMOLDAV
Rv. STEFANVSVOIE

AR, ? mm, 0,61 g

MBR, pag 80, tip 630-665

ref: MM2a0008

Av. MONETAMOLDAV
Rv. STEFANVSVOIEV

AR, ? mm, 0,67 g

MBR, pag 80, tip 649

ref: MM2a0009

Av. MONETAMOLDA
Rv. STEFANVSVOIEV

AR, ? mm, 0,89 g

MBR, pag 80, tip 646

ref: MM2a0010

Av. [...]ONETAMOLDAVI
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, ? mm, 0,59 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0011

Av. MONETA[MOL]DAVI
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, ? mm, 0,67 g

MBR, pag 81, tip 677

ref: MM2a0012

Av. MON[...]V
Rv. ST[EFANV]SVOIEV

AR, ? mm, 0,73 g

MBR, pag 81, tip 734a

ref: MM2a0013

Av. MONETAMOLDAI
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, ? mm, 0,74 g

MBR, pag 81, tip 688

ref: MM2a0014

Av. MONTAMOLDAVI
Rv. STEFANVSVOIE

AR, ? mm, 0,69 g

MBR, pag 81, tip 686

ref: MM2a0015

Av. MONE[...]
Rv. [...]SVOIE[...]

AR, ? mm, 0,52 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0016

Av. MONETAMOL[DA]VI
Rv. [...]STEFANVSVO[...]

AR, ? mm, 0,49 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0017

Av. MONETAMOLDAV
Rv. STEFANVSVOIEV

AR, ? mm, 0,67 g

MBR, pag 84, tip 735

ref: MM2a0018

Av. MONETA[MOL]DAVI
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, ? mm, 0,63 g

MBR, pag 81, tip 730

ref: MM2a0019

Av. revers incus
Rv. STEF[ANV]SVOIEV

AR, ? mm, 0,54 g

MBR, pag 81, tip 738

ref: MM2a0020

Av. MONETAMOLDA[...]
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, 15,8x14,8 mm, 0,62 g

MBR, pag 80, tip 630-665

ref: MM2a0021

Loc de descoperire:
Cotnari

Av. MONETAMOLDA
Rv. STE[FA]NVSVOIEVO

AR (4h), 14 mm, 0,79 g

MBR, pag 80, tip 630-665

ref: MM2a0022

Av. MONETAMOLDAV
Rv. STEFANVSVOIEV

AR, 15 mm, 0,6 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0023

Loc de descoperire:
satul Orlovka, lângă Izmail, Ucraina

Av. MO[NETA]MOLDAV
Rv. STE[FANVS]VOIE

AR, 15 mm, 0,6 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0024

Loc de descoperire:
satul Orlovka, lângă Izmail, Ucraina

Av. MONETAMOLDAVI
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, 13,5x14 mm, 0,63 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0025

Tez2MW - 01
loc descoperire necunoscut
80 (?) monede Ștefan III si Vladislav II

Av. MONETAMOLDAV
Rv. STEFANVSVOIE

AR, 13,5x14 mm, 0,74 g

MBR, pag 80, tip 630-665

ref: MM2a0026

Tez2MW - 05
loc descoperire necunoscut
80 (?) monede Ștefan III si Vladislav II

Av. MONETAMOLDAVI
Rv. [...]STEFANVSVOIEV

AR, 13,5x14 mm, 0,74 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0027

Tez2MW - 06
loc descoperire necunoscut
80 (?) monede Ștefan III si Vladislav II

Av. MONETAMOLDAV
Rv. STEFANVSVOIEVO

AR, 14 mm, 0,70 g

MBR, pag 81, tip 674-713

ref: MM2a0028

Tez2MW - 07
loc descoperire necunoscut
80 (?) monede Ștefan III si Vladislav II

Jumătate de groș

AR, 10 mm, 0,42 g

MBR, pag. 81, tip 672

ref: MM2b0001

Jumătate de groș

AR, ?mm, 0,235 g

MBR, pag. 83, tip 724

ref: MM2b0002

Jumătate de groș

AR, ?mm, 0,24 g

MBR, pag. 83, tip 723

ref: MM2b0003

Jumătate de groș

AR, ?mm, 0,29 g

MBR, pag. 83, tip 724

ref: MM2b0004


Jumătate de groș

AR, 10 mm, 0,26 g

MBR, pag. 81, tip 671

ref: MM2b0005


Monede Ștefan III care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Stefan III coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com