Roman II
(după 1447 sept. 15 - înainte de 1448 febr. 23)


Emisiunile monetare
atribuite domniei lui Roman II sunt singurele monede cu numele ROMAN VOIEVOD. Sistemul monetar este cel instituit anterior, cu groși și jumătăți de groș de un singur tip, cu două variante, în funcție de poziția atributelor de pe avers:

The coins attributed to Roman II are the only coins bearing the name ROMAN. The coins are struck according to the monetary system in use since Alexandru cel Bun: groats and half groats struck in AE or billon, no silver coin recorded.

Av. a) Cap de bour, stea între coarne, la dr. semiluna, la st. rozeta sau b) la dreapta rozeta si la st. semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at left rosette, at right crescent or b) right rosette and left crescent.
MONETAROMAN

Rv. La ambele variante: scut despicat: I trei grinzi, II cap de bour
Rv. Divided shield: I three bars, II auroch head.
WAWIWODAMOL


Tip a) Semiluna în dreapta, rozeta în stânga capului de bour
Av. []MO[NETAROMAN]
Rv. [WAW]IWODAM[O]

BI, 18 mm, 0,54 g

MBR, pag. 73, tip 556

ref: MH1b0001


anepigraf

BI, 14x13,5 mm, 0,71 g

MBR, pag. 74, 559

ref: MH1c0001


Monede Roman II care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Roman II coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com