Petru I
(circa 1375 - circa 1391)


Emisiunile monetare
atribuite domniei lui Petru I, cunoscute până acum, sunt: groși și, mult mai rari jumătăți de groș din argint. Tipul monedelor lui Petru I a devenit tradițional în numismatica Moldovei:

Av. Cap de bour, văzut din față, cu o stea între coarne, însoțit la dreapta de o rozetă și la stânga de o semilună. În unele cazuri pozițiile acestora se inversează. Uneori capul de bour ține în bot un lujer lung cu o floare de crin.
Rv. Scut despicat, având în primul câmp trei sau patru grinzi, in al II-lea un număr variabil de flori de crin: șapte, șase, cinci, patru, trei, două sau o singură floare de crin.
Legenda, întotdeauna cu caractere latine:
Av.
SIMPETRIWOIWOD
Rv.
SIMOLDAVIENSIS

The coins attributed to Petru I, known so far, are: groats and far more rare half groats made from silver. The design of the coins of Petru I became the standard design of the coins struck by Moldavian rulers.

Obv. Auroch head, frontal view, a star between the horns, at right a rosette, at left a crescent. In some cases the rosette is at left and the crescent at right. Sometimes the auroch has a lily coming out of its mouth.
Rv. Coat of arms, a shield with three or four bars in the right half and in the left half a variable number of lilies (seven to one).

The legend is always in latin:
Obv. SIMPETRIWOIWOD
Rv.
SIMOLDAVIENSIS

 


MONEDE CU 7 FLORI DE CRIN ÎN SCUT
7 lilies in shield


Semiluna în dreapta, rozeta în stânga capului de bour
Ambele legende directe
Av. SIMPETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIENSIS
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 19 mm, 1,14 g

MBR, pag. 47, tip f), var.

ref: MA7a0001


Av. SIMPETRIWOIWO
Rv. SI[MO]LDAVIENSIS
deasupra scutului

AR, 18,5 mm, 0,88 g

MBR, p.45 nr. 27

ref: MA7a0002

Tez1M - 01
loc descoperire necunoscut

Av. S[]ETRIWO?WOIWO
Rv. []SIMOLDAVI..MOLDAVIE
(dublu bătuta la 135°)

AR, 18,5x20 mm, 1,01 g

MBR, p.46 nr. 51

ref: MA7a0003

Tez1M - 02
loc descoperire necunoscut

Av. SIMPETRIWOIW
Rv. SIMOLDAVIENSIS
deasupra scutului

AR, 18,5 mm, 1,04 g

MBR, p.46 nr.44 var.

ref: MA7a0004

Tez1M - 03
loc descoperire necunoscut

Av. SIMP[E]TRIWOITOD
Rv. SIMOL[D]AVIENSIS

AR, 16x17 mm, 0,97 g

MBR, p.47 nr.82 var.
(WOITOD in loc de WOIWOD)

ref: MA7a0005

Tez1M - 04
loc descoperire necunoscut

Av. SIM[P]ETRIWOIWOD
Rv. SI[M]OLDAVIENSIS
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 17,5x18,5 mm, 0,86 g

MBR, p.47 nr.82

ref: MA7a0006

Tez1M - 05
loc descoperire necunoscut

Av. [SIM]PETRIWOI[WOD]
Rv. [SIMOLDAV]IENSIS
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 18 mm, 1,20 g

MBR, p.47 nr.82

ref: MA7a0007

Tez1M - 06
loc descoperire necunoscut

Av. SIMPET[RI]WOIWO
Rv. SISNEIVADLOMIS (inversat)
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 17,5x18 mm, 1,05 g

MBR, p.48 nr.91

ref: MA7a0008

Tez1M - 07
loc descoperire necunoscut

Av. [SI]MPETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIEN[SI]S
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 17x18 mm, 0,90 g

MBR, p.46 nr.44

ref: MA7a0009

Tez1M - 08
loc descoperire necunoscut

Av. SIMPETRIWOIWO[I]
Rv. SI[MOL]DAVIENSIS
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 18 mm, 1,00 g

MBR, p.45 nr.27 var.
(încă 2 globule stg. și dr.scut)

ref: MA7a0010

Tez1M - 09
loc descoperire necunoscut

Av. SIMPETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIENSIS
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 17x19 mm, 0,83 g

MBR, p.46 nr.44

ref: MA7a0011

Tez1M - 10
loc descoperire necunoscut

Av. SIPETRIWOIWO[..]
Rv. […]SIS
deasupra scutului

AR, 19x20 mm, 0,99 g

MBR p.46 nr.52

ref: MA7a0012

Tez1M - 11
loc descoperire necunoscut

Av. SIMPE[TRI]WOIW
Rv. [SIM]OLDAVIE[N]S[..]

AR, 17x18 mm, 1,05 g

MBR, pag. 45, nr. 9

ref: MA7a0013

Tez1M - 12
loc descoperire necunoscut
Av. SIM[PET]RIWOIWO
Rv. S[IM]OLDAVIENSI

AR, 17x18 mm, 0,85 g

MBR, pag. 45, tip 9

ref: MA7a0014

Tez1M - 13
loc descoperire necunoscut
Av. SIMPETRIWO[IW]
Rv. SIMOLA[VI]NSIS

AR, 17x17,5 mm, 0,94 g

MBR, pag. 45, tip 2, var.

ref: MA7a0015

Tez1M - 14
loc descoperire necunoscut
Av. SIMETRIW[OI]WO
Rv. [SIM]OLDAVINSIS

AR, 18 mm, 1,04 g

MBR, pag. 48, nr. 90, var.

ref: MA7a0016

Tez1M - 15
loc descoperire necunoscut
c.m.s., aceleași ștanțe
Av. SIM[E]TRIWOIWO
Rv. SI[MO]LDAVINSIS

AR, 17x18 mm, 0,99 g

MBR, pag. 48, nr. 90, var.

ref: MA7a0017

Tez1M - 16
loc descoperire necunoscut
Av. SIM[P]ET[RIW]OIWO
Rv. []SIMOLD[A]VIENSIS

AR, 18 mm, 0,98 g

MBR, pag. 48, nr. 90 (?)

ref: MA7a0018

Tez1M - 17
loc descoperire necunoscut
Av. SIMPET[R]I[WOIWO]D
Rv. SIMO[L]DAVIEN[SIS]

AR, 18x18,5 mm, 0,90 g

MBR, p.47 nr. 64 var.

ref: MA7a0019

Tez1M - 18
loc descoperire necunoscut
Av. SIMPETRIWOIWOS
Rv. SIMOLDAVIENSI[S]
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 19 mm, 0,93 g

MBR, p.47 nr. 78

ref: MA7a0020

Tez1M - 19
loc descoperire necunoscut
Av. [S]IMPE[TRI]WOIWO
Rv. []SIMOLD[A]VIENSIS

AR, 18x19 mm, 0,97 g

MBR, p.46 nr. 42a

ref: MA7a0021

Tez1M - 20
loc descoperire necunoscut

Av. []SIMPETRIWOIWO[D]
Rv. SIM[OL]DAVIENSIS
deasupra scutului

AR, 17x18 mm, 0,90 g

MBR, pag. 45, nr. 31

ref: MA7a0022

Tez1M - 21
loc descoperire necunoscut
Av. SIMP[E]T[R]IWOD
Rv. [S]IMOLDAVIE[N]SIS
deasupra scutului

AR, 19 mm, 0,80*g

MBR, pag. 47, nr. 71

ref: MA7a0023

Av. SIMPE[TRI]WOIWO
Rv. SI[MOLD]AVIENSIS
deasupra scutului

AR, 19 mm, 0,89 g

MBR, pag. 45, nr. 31

ref: MA7a0024

Av. SIMPERIWOITODN
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, 18 mm, 0,99*g

MBR, pag. 47, nr. 67 var.

ref: MA7a0025

Av. SIMPETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, 17 mm, 0,87 g

MBR, p. 48, nr. 83

ref: MA7a0026

Av. SIMPETRIWOIWOD
Rv. SIMOLDAVIESIS

AR, ? mm, ? g

MBR, p. 45, nr. 1-26

ref: MA7a0027

Av. [...]WOIWOD
Rv. []SIMOLDAVIENSI[...]

AR, ? mm, ? g

MBR, p. 46-47, nr. 58-60

ref: MA7a0028

Av. SIMPETRIW[OIWO]
Rv. [SIMO]LDAVIENSIS

AR, 18 mm, 0,95 g

MBR, p. 48, nr. 84

ref: MA7a0029

Av. SIMPETRIWOIW
Rv. SIMOLAV[INSIS]

AR, 18 mm, 0,84 g

MBR, p. 45, nr. 4

ref: MA7a0030

Av. []SIPETRIWOIWOD
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, 20 mm, 1,00 g

MBR, p. 45, nr. 15

ref: MA7a0031

Av. S[IMPET]RIWOIW
Rv. [SI]MOLDAVIENS[IS]
deasupra scutului

AR, 17x18 mm, 0,79 g
 

MBR, p. 45, nr. 33

ref: MA7a0032

Av. [SIM]PETRIWOI[WO]
Rv. [SIM]OLDAVIENS[IS]
în stânga, dreapta și deasupra scutului

AR, 17x18 mm, 0,65 g

MBR, p. 48, nr. 83

ref: MA7a0033

Loc de descoperire:
Siret

media
mediana abaterea standard

 

MONEDE CU 6 FLORI DE CRIN ÎN SCUT
6 lilies in shield

Av. SIMPETRIWOIW
Rv. SIMOLAVINSIS

AR, 18x19 mm, 0,87*g

MBR, p.48 nr.93

ref: MA6a0001

Tez1M - 22
loc descoperire necunoscut
Av. SIMPETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIENSIS

 
AR, 19 mm, 1,18 g

MBR, p.46 nr.51 var.

ref: MA6a0002

Tez1M - 23
loc descoperire necunoscut

Av. SI[MPET]RIWOIW
Rv. S[IMOL]DAVIENS[I]S

AR, 18x19 mm, 1,13 g

 MBR, pag. 48, nr. 97

ref: MA6a0003

Tez1M - 24
loc descoperire necunoscut

Av. SI[M]PETR[I]WOIWO
Rv. SI[MO]LDAVIE[NSIS]

AR, 20 mm, 0,86 g

 MBR, pag. 49, nr. 104

ref: MA6a0004

Av. SISIMPETRIOIW
Rv. SIMIMDVI[..]

 
AR, 17 mm, 0,84 g

MBR p.48 nr.113?

ref: MA6a0005

Tez1M - 25
loc descoperire necunoscut
Av. SIMPE[TRI W]OI[W]
Rv. [SIM]OLDAVIEN[SIS]

 
AR, 18x19 mm, 0,96 g

MBR, p.48, nr.97

ref: MA6a0006

Tez1M - 26
loc descoperire necunoscut

Av. [SIMPET]RI WOIW
Rv. SIMOLDAVI[NSI]S

AR, 19 mm, 1,07 g

MBR, pag. 49, tip a), var.

ref: MA6a0007

Av. SIMPET[R]I[WO]IW
Rv. SIMOLAVI[N]SIS

AR fragm., 18 mm, 0,83 g

MBR, p.48 nr.93

ref: MA6a0008

Tez1M - 27
loc descoperire necunoscut

Av. SIMPETRIWOIWO
Rv. SIMV[L]AV[I]NSIS

AR, 18 mm, 0,82 g

MBR, pag. 48, tip 99, var.

ref: MA6a0009

Tez1M - 28
loc descoperire necunoscut
Av. SIPETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIENSI

 
AR, 18x19 mm, 0,94 g

MBR, p.50, nr.131 var.

ref: MA6a0010

Tez1M - 29
loc descoperire necunoscut
ștanțe identice c.m.s.
Av. SIPETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIENSI

 
AR, 18.5 mm, 1,04 g

MBR, p.50, nr.131 var.

ref: MA6a0011

Tez1M - 30
loc descoperire necunoscut

media
mediana abaterea standard

 

MONEDE CU 5 FLORI DE CRIN ÎN SCUT
5 lilies in shield

Av. SIPETRIVOIVOI
Rv. SIMOLDAVIE[N]SIS

AR, 19 mm, 1,01*g

MBR, pag. 49, nr. 127

ref: MA5a0001

Tez1M - 31
loc descoperire necunoscut

Av. SIPETRIVOIVOI
Rv. SIMOLDAVIENSI

AR, 18,5x19 mm, 0,93 g

MBR, p.50, nr.132 (aceleași ștanțe)

ref: MA5a0002

Tez1M - 32
loc descoperire necunoscut

Av. [SI]PETRIWO[D?]
Rv. [?]OLDAVIESIS

AR, 18 mm, 0,71*g

MBR –

ref: MA5a0003

Tez1M - 33
loc descoperire necunoscut

Ștanța av. tip 2 flori de crin, rv. 5 flori
Av. SIMPETRIWOIWOD
Rv. []SIMOLDAVIENSIS[?]

AR, 18 mm, 0,97 g

MBR, p.49, nr. 125

ref: MA5a0004


Av. SIPETRIWOIWOI
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, 20 mm, 0,94*g

MBR, p.50, nr.145 var. (3 flori de crin în dr. scutului și 1 floare de crin deasupra scutului: var. neînregistrată în MBR)

ref: MA5a0005

Tez1M - 34
loc descoperire necunoscut

Av. SIPETRIWOIWO
Rv. [...]DAVIEN[S]

AR, 17,5x19 mm, 0,94 g

MBR, p.50, nr.142

ref: MA5a0006

Tez1M - 35

loc descoperire necunoscut

Av. SIPETRIWOIWOI
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, 19x20 mm, 0,92 g

MBR, p.51, nr.151 (cu „4 linii neregulate“ în dr. scutului)

ref: MA5a0007

Av. SIPETRIWOIWOD
Rv. SIMOLDAVIENSI

AR, 18 mm, 0,81 g

MBR –

ref: MA5a0008

Av. SIMPET[...]
Rv. SIMO[...]ESIS

AR, 17x18 mm, 0,86 g

MBR –

ref: MA5a0009


Av. SIPETRIWOIWOI
Rv. SIMOLDAVIESI

AR, 18,5x20 mm, 0,93 g

MBR, p.50, nr.144

ref: MA5a0010


media
mediana abaterea standard

 

MONEDE CU 4 FLORI DE CRIN ÎN SCUT
4 lilies in shield

Av. SMPETRIWOIOI[..]
Rv. SIMOLDAVIENSI

BI fourré, 17 mm, 1,16 g

MBR -

ref: MA4a0001


media
mediana abaterea standard

 

MONEDE CU 3 FLORI DE CRIN ÎN SCUT
3 lilies in shield


Av. SIPETRIWOIWOI
Rv. SIMOPLDAVINS

AR, 19 mm, 1,08*g

MBR, p.51 nr.165
Oct. Iliescu “Moneda în România”, București,1970, planșa 17 nr.1
(ștanțe identice)

ref: MA3a0001

Tez1M - 36
loc descoperire necunoscut

media
mediana abaterea standard

 

MONEDE CU 2 FLORI DE CRIN ÎN SCUT
2 lilies in shield

Av. [...]ETRIWOIWO[...]
Rv. []SIMOLDAVI[ENSIS]

AR, 18.5 mm, 0,90*g

MBR, pag. 53, nr. 207 var.

ref: MA2a0001

Tez1M - 37
loc descoperire necunoscut

Av. SIM[PETR]IWOIWD
Rv. [SIMOL]DAVIENSI[...]

AR, 20 mm, 0,90*g

MBR, p.53 nr. 209

ref: MA2a0002

Av. OVI[OVIRTEP]MIS
Rv. [SIMOLDAVIEN]SI

BI fourré, 19 mm, 0,94 g

MBR, pag. 56, tip a), nr. 306

ref: MA2a0003

Av. S[IM]PETRIWOIW[O]D
Rv. SIMOLDBINVSIS

AR, 19 mm, 0,92 g

MBR, p.53 nr.207 var.

ref: MA2a0004

Tez1M - 38
loc descoperire necunoscut

c.m.s., ștanțe identice
Av. SIMPET[R]IWO[IWOD]
Rv. []SIMOLDBINVI[SIS]

AR, 19 mm, 0,86 g

MBR, p.53 nr.207 var.

ref: MA2a0005

Tez1M - 39
loc descoperire necunoscut

Av. SIMPETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIENSI

AR, 18x19.5 mm, 0,95 g

MBR, p.52 nr.179 var.

ref: MA2a0006

Tez1M - 40
loc descoperire necunoscut

Av. S[IMPET]RIWOIWOD
Rv. []SIMOLDAVIEN[SIS]

AR, 17.5x18.5 mm, 1,07 g

MBR, pag. 52, nr. 192

ref: MA2a0007

Tez1M - 41
loc descoperire necunoscut

Av. SI[M]PETRIW[OI]WO
Rv. SI[MOL]DAVIENSI

AR, 17.5x19 mm, 0,89 g

MBR, p.52, nr. 192 var.

ref: MA2a0008

Tez1M - 42
loc descoperire necunoscut

Av. SIMPETRIWOIWOD
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, 19x19,8 mm, 0,91 g

MBR, p.53, nr. 215-253

ref: MA2a0009

Av. OVIOVI[RTEP]MIS
Rv. SLNO[...]NIS

AR, ? mm, ? g

MBR,

ref: MA2a0010

Av. SIMPETRIWOIWOD
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 53, nr. 228

ref: MA2a0011

Av. OIOIRLDLMDS
Rv. [...]SIMOLDAVIENS[...]

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 55, nr. 284-305

ref: MA2a0012

Av. [...SI]MPETRIWOIW[...]
Rv. [...SI]MOLDAVIEN[...]

BI, ?mm, ?g

MBR, p. 53, nr. 212

ref: MA2a0013

Av. SI[MPETRI]WOIWOI
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 53, nr. 212

ref: MA2a0014

Av. [SIMP]ETRIWOIWO
Rv. SIMOLDAVIENSI

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 53, nr. 212

ref: MA2a0015

Av. OVIO[...]DPMS
Rv. S[...]S

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 55, nr. 284-305

ref: MA2a0016

Av. SIMPETRIWODS
Rv. SIMIOPIDAVINS

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 55, nr. 278-282

ref: MA2a0017

Av. [...]
Rv. [...]

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 53, nr. 209-212

ref: MA2a0018

Av. SIMO[...]WOI
Rv. [...]IMOLDAVI[...]

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 53-54, nr. 215-253

ref: MA2a0019

Av. [...]
Rv. [...]

AR, ?mm, ?g

MBR,

ref: MA2a0020

Av. S[...]ITO
Rv. [...]SIMO[...]

BI, 17x18 mm, 0,66 g

MBR,

ref: MA2a0021

Av. SIM[.....]
Rv. SIMOL[...]IS

BI fourré, 18x20 mm, 0,57 g

MBR -

ref: MA2a0022

Av. SI[…]TRIWO[…]S
Rv. […]IM[…]IOVIOS

BI fourré, 18x20 mm, 0,65 g

MBR -

ref: MA2a0023

Av. [...]SIMPE[…]
Rv. SIMOLD[…]SIS

BI fourré, 18x19 mm, 0,70 g

MBR -

ref: MA2a0024

Av. [SIM]PETRI[…]TS
Rv. SIMIOPID[…]S

BI fourré, 17x18 mm, 0,82 g

MBR -

ref: MA2a0025

Av. [SI]MPETRI[...]
Rv. [...]VIENI[...]

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 55, nr. 277 var.

ref: MA2a0026

Av. SIMPETRIW[OWO]
Rv. SIMOLDAVIENSI

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 53, nr. 206

ref: MA2a0027

Av. SIMPETRIWOIWOD
Rv. SIMOLDAVIENSIS

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 52, nr. 181

ref: MA2a0028

Av. SIMPET[RIWOIWOD]
Rv. [SI]MOL[DAVIEN]SIS

AR, 20 mm, 0,88 g

MBR, p. 52, nr. 180 var.

ref: MA2a0029

Av. SI[...]OIOVIOS
Rv. [...]I[...]OIVS

AR, 17x19 mm, 0,64 g

MBR -

ref: MA2a0030

Av. S[IMPET]RIWOIWOD
Rv. SIMO[LDA]VIENSIS

AR, 19 mm, 0,76 g

MBR, p. 53, nr. 213

ref: MA2a0031

Av. [....]
Rv. [....]

BI, 18 mm, 0,69 g

MBR, p. 52-57, tip 171-349

ref: MA2a0032

Av. [....]
Rv. [....]

BI fourré, 17,5 mm, 0,68 g

MBR, p. 52-57, tip 171-349

ref: MA2a0033


Av. SIMPETRIWOIWO
Rv. SI[MOLD]AVIENSIS

AR, 20x21 mm, 0,88 g

MBR, p. 54, tip 253

ref: MA2a0034


media
mediana abaterea standard

 

MONEDE CU O FLOARE DE CRIN ÎN SCUT
1 lily in shield

Av. […]EIWOIDV
Rv. […]MOL[…]WIS[…]

BI, 18x19 mm, 0,87 g

MBR, p.57 nr. 350

ref: MA1a0001


media
mediana abaterea standard

 


media
mediana abaterea standard

 

Monede Petru I Mușat care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Petru I Musat coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com