Petru III (Petru Aron)
(1451 după oct. 15 - 1452 febr.; 1454 înainte de aug. 25 - 1455 înainte de feb. 8;
1455 mai 25 - 1457 apr. 14)


Emisiunile monetare
atribuite domniei lui Petru III Aron sunt de două tipuri. Primul tip sunt monede din billon, aramă în sistemul monetar anterior iar cele de tipul II sunt de modul mic, dar fiind de regulă din argint de titlu superior. Se presupune ca urmare că în timpul domniei lui ar fi avut loc o reformă monetară.

The coins attributed to Petru III are struck according to two different standards. His coins are either struck in billon or copper according to the traditional groats standard, either of smaller size, but usually struck in better silver. So, it is assumed that during his reign a monetary reform was carried.

TIPUL II
Av. Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta rozeta și la stânga semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left crescent.
PETRVS
VAIVODADM
Rv. În scut o cruce cu brațe egale despicate la extremități. Deasupra scutului o coroană în diverse formate. Sigle la stânga și dreapta scutului.
Rv.Cross formée branchée in shield. Crown above the shield, various signs and marks around it.
MONETAMOLDAVIEAv. [PETR]VSVAIV[ODADM]
Rv. [MON]ETAMOLDAV[IE]

BI, 16 mm, 0,48 g

MBR, pag. 77, tip 599

ref: MK2a0001

Loc de descoperire:
Suceava


Av. [PETRVS]VAIVODADM
Rv. MO[NETAM]OLDAVIE

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 77, tip 599

ref: MK2a0002

Av. [PETRVSVAI]VODADM
Rv. [MONETAM]OLDAVIE

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 77, tip 599

ref: MK2a0003


Av. [PETR]VSVAIVO[DADM]
Rv. [MONET]AMOL[DAVIE]

BI, 15,5x15 mm, 0,82 g

MBR, pag. 77, tip 599

ref: MK2a0004


Monede Petru III care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Petru III coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com