Mircea cel Bătrân
(1386 sept. 23 - 1418 ian. 31)

Monedele purtând numele MIRCEA se încadrează după opinia de până acum a numismaților români numai în seria ducaților și a banilor, structură simplificată a sistemului monetar muntean instaurat încă din timpul domniei lui Dan I (1383-1386), de când pare că s-ar fi renunțat la baterea monedelor în sistemul groșilor balcanici.
Rezumativ, monedele atribuite domniei lui Mircea cel Bătrân se pot categorisi precum urmează:

Tipul I (tip comun muntean)
Av. scut despicat; Rv. coif cu acvilă, cu variantele: a) legenda latină; b) legenda slavonă; c) legenda bilingvă
Tipul II (cu efigie pe av.) - legenda în slavonă
a) Rv. Iisus Hristos
b) Rv. scut înclinat, deasupra coif cu acvilă
c) Rv. legenda latină cu PETRVS

Bani: tip unic, anepigraf
Av. scut cu coif și acvilă, diverse sigle
Rv. cruce cu brațe egale, în cantoane diferite reprezentări.

The coins bearing the name of MIRCEA are minted in the system of ducati and bani, a simplified system installed during the reign of Dan I (1383-1386), who ceased minting coins in the groschen system.
The coins of Mircea are of two types as following:

Type I (the so-called "Wallachian common type")
Obv. coat of arms - divided shield; Rv. eagle perched left on helmet, having the following subtypes: a) Latin legend; b) Slavonian legend; c) bilingual legend
Type II (with ruler's portrait on obverse) - Slavic legend. Subtypes:

a) Rev. Jesus Christ
b) Rev. eagle perched left on helmet, set on tilted shield, Slavic legend
c) Rev. as above, Latin legend with PETRVS

Bani: single type, bearing no legend
Obv. eagle perched left on helmet, set on tilted shield, various signs
Rev. cross, various signs in quarters.


Bani

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

ban corespunzător ducatului cu efigie și lance oblică, „tip bizantin“

AR, 11x12 mm, 0,28 g

MBR -, cf. CONSTANȚA ȘTIRBU și PARASCHIVA STANCU, Date noi privind emisiunile lui Mircea cel Mare, în volumul: „Marele Mircea voievod", București, 1987, pag. 105, Pl. 1, nr. 6.

ref: TRD5b0001

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

ban corespunzător ducatului cu efigie și lance dreaptă, „tip occidental“
grup de trei globule în fața acvilei, fără sigle în scut

AR, 10x11,5 mm, 0,19 g

MBR pag. 28 nr. 219 var., cf. CONSTANȚA ȘTIRBU și PARASCHIVA STANCU, Date noi privind emisiunile lui Mircea cel Mare, în volumul: „Marele Mircea voievod", București, 1987, pag. 105, Pl. 1, nr. 8.

ref: TRD4b0001

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

c.m.s., fără 3 globule în fața acvilei, globulă în al doilea cartier al scutului

AR, 10x12 mm, 0,21 g

MBR -

ref: TRD4b0002

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

c.m.s.

AR, 10,5x12 mm, 0,27 g

MBR -

ref: TRD4b0003

Av. anepigraf, câte un grup de 3 globule în câmpurile drept și stâng; al doilea cartier al scutului plin, delimitat prin șant pe contur
Rv. anepigraf

ban corespunzător ducatului cu efigie și lance oblică, „tip bizantin“

AR fragm., 11x12 mm, 0,17 g

MBR -, cf. CONSTANȚA ȘTIRBU și PARASCHIVA STANCU, Date noi privind emisiunile lui Mircea cel Mare, în volumul: „Marele Mircea voievod", București, 1987, pag. 105, Pl. 1, nr. 6.

ref: TRD5b0002


Av. anepigraf
Rv. anepigraf

ban corespunzător ducatului cu efigie și lance dreaptă, „tip occidental“
fără 3 globule în fața acvilei, fără sigle în scut

AR, 11,5x10 mm, 0,23 g

MBR -

ref: TRD4b0004


Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, 12x13 mm, ?g

MBR -; Octavian Iliescu, Emisiuni monetare ale Țării Românești din secolele al XIV-lea și al XV-lea, în SCN, 2, 1958, p. 317, fig. 23 și p. 319, nr. 19.

ref: TRD7b0001


Ducați tip Ia

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 21, tip 131-132

ref: TRD1a0001

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 21, tip 131-132

ref: TRD1a0002

Av.
Rv.

AR, 12x13 mm, 0,30 g

MBR, p. 22, tip 141-145

ref: TRD1a0003

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 22, tip 146-150

ref: TRD1a0004

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 19, tip 105

ref: TRD1a0005

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 20, tip 114-116

ref: TRD1a0006

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 21, tip 135-136

ref: TRD1a0007

Av. [IW]ANDIMVN[CZ] sigla W in scut
Rv. IWA[N]-MUNCZ (sigla P cu brat si sus)

AR, 12x13 mm, ?g

MBR, p. 22, tip 143

ref: TRD1a0008

aceleași ștanțe c.m.s.
Av. []IWA[N]DIMVNC[Z]
Rv. IWA[N]-MVNCZ

AR, 12x13 mm, ?g

MBR, p. 22, tip 143

ref: TRD1a0009

Av. rv. incus
Rv. IW[AN]-[M]VNCZ

AR, 12,5x13 mm, ?g

MBR, p. 22, tip 138-140

ref: TRD1a0010

Av. IWANDIMVNCZ sigla W în scut
Rv. IWAN-MVNCZ sigla ca un P cu braț și în sus

AR, 13x14 mm, ?g

MBR, p. 22, tip 143

ref: TRD1a0011

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 20, tip 118-119

ref: TRD1a0012

Av. [IW]ANDIMVNCZ sigla W în scut
Rv. [IWA]N-MVNCZ sigla ca un P cu braț și în sus în oglindă

AR, 13,5 mm, ?g

MBR, p. 22, tip 138-140

ref: TRD1a0013

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 22, tip 138-140

ref: TRD1a0014

Av.
Rv.

AR, 12x14 mm, 0,22 g

MBR, p. 21, tip 131-132

ref: TRD1a0015

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

 

ref: TRD1a0016

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 20, tip 114-116

ref: TRD1a0017

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

 

ref: TRD1a0018

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 22, tip 143

ref: TRD1a0019

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 22, tip 138-140

ref: TRD1a0020


Ducați tip Ib

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 24, tip 176-178

ref: TRD2a0001

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 24, tip 176-178

ref: TRD2a0002

Av. IWMIPЧOBOBOДA (leg. slavonă)
Rv. IWMIP-ЧOBOV (leg. slavonă)

AR, 13x14,5 mm, ?g

MBR –

ref: TRD2a0003

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 24, tip 176-178

ref: TRD2a0004

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 24, tip 183-185

ref: TRD2a0005

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0006

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0007

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0008

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0009

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 24, tip 176-178

ref: TRD2a0010

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 24, tip 176-178

ref: TRD2a0011

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0012

Av.
Rv.

AR, 16 mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0013

Av.
Rv.

AR, 15 mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0014

Av.
Rv.

AR, 13x14 mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0015

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0016

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 24, tip 183-185

ref: TRD2a0017

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 24, tip 176-178

ref: TRD2a0018

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 23, tip 169-172

ref: TRD2a0019

Av. IWMPbЧABO (leg. slavonă)
Sigla K, globulă în centrul scutului
Rv. IWMPbЧABOEBOД
Sigla K

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 23, tip 170

ref: TRD2a0020

Av. IW MP[...]BEO, sigla K în scut
Rv. [...]BEO , sigla M în fața acvilei

Bi, 13 mm, 0,23 g

MBR -

ref: TRD2a0021

Av.
Rv.

AR, 13 mm, 0,32 g

MBR, p. 24, tip 176

ref: TRD2a0022

Av. IW MP[...]ABO[...]
Rv. IW MP[...]ABO

AR, 13x12,5 mm, 0,39 g

MBR, p. 24, tip 171

ref: TRD2a0023


Ducați tip IIa

Av. IWM-PbЧABO
Rv. IC - XC

AR (1h) 16x16,5 mm, 0,64 g

MBR, p. 25, tip 195a var.

ref: TRD3a0001


Av. IWM-PbЧABO
Rv. IC - XC

AR (1h) 16x17 mm, 0,66 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0002

Av. IWM-PbЧABO
Rv. IC - XC

AR (1h) 13x16 mm, 0,37 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0003


Av. IWM-PbЧABO
Rv. IC - XC

AR (1h) 15x16 mm, 0,62 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0004


Av. IWM-PbЧABO
Rv. IC - XC

AR (11h) 16x18 mm, 0,68 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0005


Av. IWM-PbЧABO
Rv. IC - XC

AR (1h) 15 mm, 0,48 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0006


Av. IW M-PbЧABO
Rv. IC - XC

AR (0h) 15x16 mm, 0,66 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0007

Av. IW[M-Pb]ЧABO domnitorul cu mantie și spadă lată în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/câte o stea cu 5 raze în câmpul dreapta jos și sus, câmpul stâng sus

AR (2h) 14x16 mm, 0,43 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0008

Av. IWM-PbЧAB domnitorul cu mantie
Rv. IC - XC/fără stele

AR (6h) 14x15 mm, 0,38 g

MBR, p. 25, tip 195a var.

ref: TRD3a0009

Av. IWM-PbЧABO domnitorul cu mantie și spadă lată în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/câte o stea cu 5 raze în câmpul dreapta jos și sus, câmpul stâng sus

AR (6h) 16 mm, 0,52 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0010

Av. [I]WM-PbЧABO domnitorul fără(?) mantie și spadă îngustă în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/fără stele

AR (2h) 15 mm, 0,34 g

MBR, p. 25, tip 195a var. (fără siglă)

ref: TRD3a0011

Av. IWM-PbЧ[A]BO domnitorul cu mantie și spadă lată în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/o stea cu 5 raze(?) în câmpul dreapta sus (posibil și în câmpul stânga sus)

AR (5h) 14x15 mm, 0,37 g

MBR, p. 25, tip 195a var.

ref: TRD3a0012

Av. IWM-PbЧA[BO] domnitorul cu mantie și spadă lată în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/câte o stea cu 5 raze în câmpul dreapta jos și sus, câmpul stâng sus

AR fragm. (3h) 13-14,5 mm, 0,48 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0013

Av. IWM-PbЧABO domnitorul cu mantie și spadă lată în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/batere slabă

AR (0h) 15x16 mm, 0,43 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0014

Av. [IWM-PbЧ]ABOI domnitorul cu mantie și spadă lată în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/câte o stea cu 5 raze în câmpul dreapta jos (sus fragment lipsă din flan) și în câmpul stâng sus

AR fragm. (3h) 13x15 mm, 0,42 g

MBR, p. 25, tip 195a var.

ref: TRD3a0015

Av. IWM-PbЧABO domnitorul cu mantie și spadă lată în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/batere descentrată; fără stele în câmpuri?

AR (5h) 15 mm, 0,40 g

MBR, p. 25, tip 195a var.

ref: TRD3a0016

Av. [I]WM-PbЧA[B]O domnitorul cu mantie și spadă îngustă în mâna dreaptă
Rv. IC - XC/câte o stea (cu 5 raze?) în câmpul dreapta jos și sus, câmpul stâng sus

AR (11h) 14x15 mm, 0,38 g

MBR, p. 25, tip 193

ref: TRD3a0017


Av. IW M-[P]bЧA[...]
Rv. [I]C - XC

AR, 14,5x15 mm, 0,39 g

MBR, p. 25, tip 191

ref: TRD3a0018


Av. IW M-[...]ABO
Rv. [I]C - XC

AR, 16 mm, 0,65 g

MBR, p. 25, tip 195a

ref: TRD3a0019


Ducați tip IIb - cu lance dreaptă, tip „occidental“

Av. IWM-PbЧA B
Rv. IWM-PbЧAB sigla * (stea) în scut

AR (3h) 12x14 mm, 0,38 g

MBR, p. 26, tip 201

ref: TRD4a0001

Av. IWM-[PbЧ]AB (leg. slavonă)
Rv. IWM-[PbЧ]AB fără siglă în scut

AR, 13x14,5 mm, 0,43 g

MBR, p. 26, tip 196

ref: TRD4a0002

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 26, tip 186

ref: TRD4a0003

Av. IWM-PbЧAB
Rv. IWM-PbЧAB stea în scut

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 26, tip 201

ref: TRD4a0004

Av. IWM-PbЧAB
Rv. IWM-PbЧAB stea în scut

AR, 14x15 mm, 0,38 g

MBR, p. 26, tip 201

ref: TRD4a0005

Av. IWM-PbЧAB
Rv. IWM-PbЧAB stea în scut

AR, 14 mm, 0,38 g

MBR, p. 26, tip 201

ref: TRD4a0006

Av. IWM-PbЧAB
Rv. IWM-PbЧAB stea în scut

AR (3h), 12,5x13,5 mm, 0,51 g

MBR, p. 26, tip 201

ref: TRD4a0007

Av. IWMI-[Pb]ЧA[B]
Rv. IWM-[Pb]ЧAB fără siglă în scut

AR, ? mm, ? g

MBR, p. 26, tip 196

ref: TRD4a0008

Av. IWM-PbЧAB
Rv. IWM-PbЧAB stea în scut

AR, 13,5x15 mm, 0,46 g

MBR, p. 26, tip 201

ref: TRD4a0009

Av. IWM-PbЧAB
Rv. IWM-PbЧAB fără siglă în scut

AR (9h) 13x14 mm, 0,41 g

MBR, p. 26, tip 196

ref: TRD4a0010


Av. IWM-PbЧAB
Rv. IWM-PbЧAB fără siglă în scut

AR, 13,5 mm, 0,46 g

MBR, p. 26, tip 196

ref: TRD4a0011


Av. [ IW]MPb-ЧAB
Rv. IWMPb-[Ч]AB fără siglă în scut

AR, 14 mm, 0,49 g

MBR, p. 26, tip 196

ref: TRD4a0012

 

Ducați tip IIb - cu lance oblică, tip „bizantin“


Av. IIWMI-PbЧAB
Rv. IWMI-PbЧAB

AR, 14x15 mm, 0,47 g

MBR, p. 27, tip 206-207

ref: TRD5a0001

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 27, tip 206-207

ref: TRD5a0002

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 27, tip 206-207

ref: TRD5a0003

Av.
Rv.

AR, ?mm, ?g

MBR, p. 27, tip 206-207

ref: TRD5a0004


Ducați tip IIc

Av. [IWM]-PЧABO
Rv. PETRU-SLANB

AR (0h) dublă frapă avers, 15 mm, 0,48 g

MBR, p. 27, tip 208

ref: TRD6a0001

Av. [I]WMP-ЧABO
Rv. PETRU-[S]LANB

AR (6h) 15 mm, 0,36 g

MBR, p. 27, tip 208

ref: TRD6a0002

Av. IWM-PЧAB
Rv. PETR-USLANB/sigla П în primul cartier al scutului

AR, 14x15 mm, 0,35 g

MBR, p. 28, tip 214

ref: TRD6a0003

Av. IWM-PЧAB
Rv. PETRU-SLANB/siglă neclară în primul cartier al scutului (aparent stea)

AR, 14x14,5 mm, 0,52 g

MBR, p. 28, tip 214

ref: TRD6a0004

 

 

Mircea asociat cu Mihail

În istoriografia româneasca data asocierii la domnie a lui Mihail este încă controversată, mai larg acceptată fiind perioada 1408-1418. Singurele monede care ar putea aparține acestei domnii asociate par să fi fost emise către sfârșitul acestei perioade, fiind asemănatoare cu ducații bătuți în ultima parte a domniei lui Mircea (tip IIc). Aversul monedelor cunoscute este identic cu al ducaților lui Mircea tip IIc iar reversul identic cu al ducaților lui Mihail cu sigla , existând și posibilitatea ca acestea sa fie de fapt emisiuni hibride din perioada domniei lui Mihail I. Pentru prima dată o asemenea monedă a fost descrisă de către numismatul maghiar Réthy Laszlo, în 1892 (dar cu un desen greșit care nu a permis verificarea).

The date when the joint reign of Mircea the Elder and his son Mihail started is still a matter of debate among Romanian historians, the period 1408-1418 being more widely accepted. Nonetheless the only coinage attributable to this joint reign is represented by a single type of ducats similar to the those of Mircea the Elder (Type IIc) issued towards the end of his reign. The obverse of the known specimens is identical to the obverse of these ducats of Mircea, while the reverse is identical to a certain variant of Mihail's ducats (the one with sigla ), hence the possibility of these being hybrid coins struck during the reign of Mihail I. The Hungarian numismatist Réthy Laszlo was the first to briefly describe such a coin, in 1892 (but he attached a misleading drawing of a regular ducat of Mircea which didn't allowed for a confirmation).

 


Av. IWM-PЧABO
Rv. IWM-XAIЛB[O]E[B]

AR, 14 mm, ?g

MBR -, Constanta Știrbu și Paraschiva Stancu, Date noi privind emisiunile lui Mircea cel Mare, în „Marele Mircea voievod", București, 1987, p. 103-104 și p. 107, pl. III, nr. 19-20.

ref: TRDE1a0001

 


Monede Mircea cel Bătrân care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Mircea coins on the net since January the 1st 2004

Monede muntenești pe www.coinarchives.com
Wallachian coins on www.coinarchives.com