Iliaș I
(1432 ian. 1 - 1433 sept., 1435 aug. 5 - 1436 mart. 8;
1436 mart. 8 - 1442 după aug. 1, asociat cu Ștefan II)


Emisiunile monetare
atribuite domniei lui Iliaș sunt numeroase și variate ca tip. Clasificarea adoptată de MBR este cea a numismatului Octavian Iliescu (5 tipuri de groși, dubli groși și jumătăți de groș) la care a adăugat un tip premergător, după o monedă publicată de numismatul Rudolf Gassauer.

The coins attributed to Ilias are of many and varied types. The classification proposed by MBR follows the one of Octavian Iliescu (5 types of groats, double groats and half groats) adding one more type, after a coin published by Rudolf Gassauer.

 

TIPUL I
Dubli groși
Double groats
Av. Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta rozeta și la stânga semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left crescent.
MONETAHELIEWOD

Rv. Scut despicat: I trei grinzi, II șapte flori de crin, coroană deasupra scutului.
Rv. Divided shield: I three bars, II seven lilies, crown above.
WDEMOLDAVIENSIS


Av.
MONETAH[ELIEW]OD
Rv.
WDEMOLDAVIENSIS

AR, 22 mm, ? g

MBR, pag. 66, tip 477 var.

ref: ME2a0001


TIPUL III
Groși
Groats
Av. Cap de bour cu coroană între coarne, la dreapta rozeta și la stânga semiluna.
Obv. Auroch head, crown between horns, at right rosette, at left crescent.
ELIASWOIWODA

Rv. Scut despicat: I patru grinzi, II șase sau șapte flori de crin.
Rv. Divided shield: I four bars, II seven or six lilies.
ELIASWOIWODA


Av. [ELIAS] WOIWO[DA]
Rv. WOIWOEWOIWOD (dublă frapă)

BI, 19x20 mm, 0,83 g

MBR, pag. 66, tip 486-488

ref: ME4b0001

 

TIPUL IV
Groși
Groats
Av. Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta rozeta și la stânga semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left crescent.
ELIASWOIWODA

Rv. În scut un motiv ternar de tip tamga. Deasupra scutului sau lateral figurează diverse sigle sau reprezentări.
Rv. Tamgha-like motif in shield. Around the shield various signs and marks.
ELIASWOIWODAAv. ELIASWOIWODA
Rv. ELIASWOIWO[DA]

BI, 20 mm, 1,07 g

MBR, pag. 67, tip 489-493

ref: ME5a0001

Av. [ELIAS]WOIWOD[A]
Rv. ELIASWOIWODA


BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 67, tip 492

ref: ME5b0001

Av. ELIAS[WOI]WODA
Rv. [ELI]ASWOIWODA

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 67, tip 490

ref: ME5b0002

 

TIPUL IV
Jumătăți de groși
Half groats


Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, 13x14 mm, 0,44 g

MBR, pag. 68, tip 497

ref: ME5c0001

 

TIPUL V
Groși
Groats
Av. Călăreț cu armură, spre st., ține în mâna stângă o spadă în poziție de atac.
Obv. Mounted knight atacking left, with sword in left hand.
ELIASWOIWODA

Rv. În scut un motiv ternar de tip tamga. Deasupra scutului sau lateral figurează diverse sigle sau reprezentări.
Rv. Tamgha-like motif in shield. Around the shield various signs and marks.
ELIASWOIWODA


Av. [ELIA]SWOIWO[DA]
Rv. [ELI]ASW[OIWOD]A

BI, 19 mm, 1,09 g

MBR, pag. 68, tip 500-501

ref: ME6a0001

Loc de descoperire:
șanțul Cetății de Scaun - Suceava

Av. [ELIASWOIWODA]
Rv. E[LIASWOIWODA]

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 68, tip 500-501

ref: ME6a0002

Av. [ELIASW]OIWOD[A]
Rv. [EL]IASWOI[WODA]

BI, 19 mm, 0,9 g

MBR, pag. 68, tip 500-501

ref: ME6a0003

Av. ELIASWOIWODA
Rv. ELIASWOIWODA

AR, 19 mm, 1,20 g

MBR, pag. 68, tip 500-501

ref: ME6a0004

Av. [ELIASWOIWO]DA
Rv. [ELI]A[SWOIW]O[DA]

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 68, tip 500-501

ref: ME6a0005


Av. ELIASWOIWODA
Rv. ELIASWOIWODA

AR, 20x18,5 mm, 1,01 g

MBR, pag. 68, tip 500-501

ref: ME6a0006

 

 

Iliaș I asociat cu Ștefan II

 


Av. ELI[ASWOIWO]DA
Rv. [STEFANVSWOIWODA]

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 69, tip 507

ref: MEF2a0001

Av. EL[IASWOIWODA]
Rv. [STEFANVSWOIWODA]

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 69, tip 507

ref: MEF2a0002

Av. E[LIASWOIWODA]
Rv. [ST]EF[ANVSWOIWODA]

BI, 20x19 mm, 1,52 g

MBR, pag. 69, tip 507

ref: MEF2a0003

Av. ELIASWO[IWODA]
Rv. S[T]EFANVSWOI[WOD]A

BI, 18x19 mm, 1,20 g

MBR, pag. 69, tip 507

ref: MEF2a0004


Av. ELIASWOIWODA
Rv. S[T]E[F]ANVSWOIWODA

BI, 19,5x20,2 mm, 1,19 g

MBR, pag. 69, tip 507

ref: MEF2a0005

Loc de descoperire:
Cotnari

Av. ELIASWOIWODA
Rv. [ST]EFA[NVS]WOIWODA

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 69, tip 507

ref: MEF2a0006


Monede Iliaș I care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Ilias I coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com