Ieremia Movilă
(1595 august 25 - 1600 mai; 1600 septembrie - 1606 iunie 30)


În tratatul încheiat cu Polonia, Ieremia Movilă obține și dreptul de a emite monedă după modelul celor polone (același titlu, greutate și valoare nominală) și aceasta - probabil - pentru ca să aibă putere circulatorie și pe teritorii aparținând coroanei polone.
Monedele care-i sunt atribuite imită piesele polone de trei groși, având însă pe revers un medalion oval cu capul de bour. Pe avers poartă efigia și numele unor regi poloni din perioada anterioară.
Aceste monede sunt denumite „moldo-polone“ și, după părerile emise până acum, ar aparține intervalului 1597-1600, indiferent de milesimul pe care-l poartă. În literatura numismatică polonă sunt considerate ca falsuri de epocă sau imitații moldovenești (v. Hütten Czapski).

In the treaty signed with Poland, Ieremia Movila obtained the right to issue coins according to the Polish standard (the same weight, purity and value) - probably to make the coins accepted as a mean of payment in Polish lands.
The coins attributed to Ieremia Movila mimic the Polish 3 groats coins, but bearing on the reverse an auroch head in an oval shape. On the obverse these coins have the name and portrait of various Polish kings from that era.
These coins are named "Moldavian-Polish coins" and were issued in the 1597-1600 interval (according to the last oppinions), regardless of the year on the coin. In the Polish numismatic literature these coins are considered as forgeries from that era, or Moldavian imitations (see Hütten Czapski).

 


Av. SIGIII
DGREPOLI
Rv. GROS/ARGIRI/PREG
P/GE

AR, ? mm, ?g

MBR, pag. 92, tip 818

ref: MU2a0001


Av. STEPDG REPO D
Rv. 15/81/GROS/ARGTRI/REGP

AE fourré, 19x20 mm, 1,44 g

MBR, pag. 92, tip 817 var.

ref: MU1a0001

Av. STEPIIAREXIOMDL
Rv. III/GROSARG/TRIPREG/POLONIE/1586

AR, 21 mm, 1,75 g

MBR –

ref: MU1a0002


Av. SIGIIIDGREXPO[...]
Rv. GROS/ARGTRIP/REGPO/[...]

AE fourré, ? mm, ?g

MBR, pag. 92, tip 819

ref: MU2a0002


Monede Ieremia Movilă care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Ieremia Movilă coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com