Despot Vodă
(1561 noiembrie 18 - 1563 noiembrie 6)


Ioan Iacob Heraclide, de origine grec din Samos, cavaler și conte palatin al Imperiului romano-german, preia tronul Moldovei în 1561 cu ajutorul nobilimii protestante din Polonia și a Habsburgilor, obținând apoi asentimentul Porții otomane.
Instituie un sistem monetar original pentru Moldova (ducat, taler, florin, dinar, obol). Monedele au fost bătute, foarte probabil, în monetăria Sucevei, repusă în funcțiune de meșterul monetar Wolffgang (denumit în cronici Lupul Sasul).

Ioan Iacob Heraclide was, at origin, a Greek from Samos, knight and palatin count of the Sacred Roman Empire. He got the Moldavian throne in 1561, supported by the protestant noblemen from Poland and by the Habsburgs. Later he obtained the Ottoman recognition.
He tried to impose a new monetary system, according to Western standards (ducat, taler, florin, denier, obol). The coins were struck in Suceava mint, by the mintmaster Wolffgang (known as Lupul Sasul from Moldavian chronicles).

 

Florini moldovenești
Moldavian silver florin


Av. PRINCIPISMOLDAVIAE 15.63.
Rv. MONETANOVAMOLDAVIAE

AR, 28 mm, 8,20 g

MBR, pag. 90, tip 798
K.A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, București, 1913, p. 94
I. Țabrea, Monedele lui Despot Vodă în lumina ultimelor cercetări, în SCN, 5, 1971, p. 167-172 și p.176, fig. 7

ref: MQ3c0001

 

Dinari
Deniers


Av. IOHANDGWAIVODA1563
Rv. PATRONAMOLDAI

AR, 15,2 mm, 0,42 g

MBR, pag. 89, tip 790 var.

ref: MQ3d0001


Av. IOHANDGWAIVODA1563
Rv. [...]PATRO[...]LDA[...]

AR, 15 mm, 0,49 g

MBR, pag. 89, tip 790 var.

ref: MQ3d0002


Av. [...]IOHAND[...]AI[...]
Rv. [...]PAT[...]M[...]

AR, 13,5 mm, 0,28 g

MBR, pag. 88, tip 785 sau 787

ref: MQ3d0003Oboli
ObolsAv. PATRONAMOLDAWI
Rv. IOHANNDGWAIVOD1562

AE, 16,5x16 mm, 1,42 g

MBR, pag. 89, tip 789

ref: MQ2e0001

 


Monede Despot Vodă care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Despot Vodă coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com