Constantin Brâncoveanu
(1688 - 1714)

Conform mărturiilor din epocă, prima fiind cea a lui Samuel Köleseri de Keres-éer în cartea sa Auraria Romano-Dacica (Sibiu, 1717), confirmată apoi și de fostul secretar al voievodului, Antonmaria del Chiaro în Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, apărută în 1718, Constantin Brâncoveanu ar fi emis în 1713, cu ocazia aniversării a 25 de ani de domnie, medalii din aur în valoare de 2 până la 10 ducați. Baterea acestor medalii a fost, de altfel, unul dintre capetele de acuzare aduse domnului de către dușmanii sai din familia Cantacuzino la Poarta Otomană. În prezent sunt cunoscute doar piese de 5 și 6 ducați. În privința atelierului și gravorului s-ar părea că aceste medalii-monede au fost bătute în atelierul din Alba-Iulia, gravor fiind Carol Josef Hoffmann, meșter monetar acolo între 1713-1738 (ipoteza Huszár). Începând din a doua jumătate a secolului XVIII apar mărturii și despre monede-medalii din argint și chiar billon, acestea fiind de două tipuri - primul fiind asemănător pieselor din aur, cu bust în profil și inițiale ale gravorului (C.H. sau C.I.H), având modul de taler și 1/2 taler; - al doilea tip este diferit, cu bustul domnitorului din față, fără inițiale ale gravorului (considerate probe de către C. Moisil). Aceste piese din AR sunt bătute, se pare, cu ștanțe diferite (mărturiile epocii vorbesc de ștanțe olandeze și ardelenești), făcute de gravori diferiți. Ele au fost executate postum, în cursul secolului al XVIII-lea.

According to some contemporary accounts from the first half of the XVIIIth century (Samuel Köleseri de Keres-éer, Auraria Romano-Dacica, Hermannstadt, 1717 and Antonmaria del Chiaro - the private secretary of the voivode -, Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, 1718), Constantin Brancoveanu has issued in 1713, on the 25th jubilee of his reign, some gold medals, weighing from 2 to 10 ducats. The current opinion concerning the mint and the mintmaster name is that they were struck in Alba-Iulia (Weissenburg, Gyulaféhervar) by the master engraver Karl Josef Hoffmann, who worked there between 1713 and 1738 (this is the Huszár hypothesis). In the second half of the 18th century appeared some accounts of silver and billon issues of two types - the first similar to the gold medals with a portret in profile, bearing the initials of the mintmaster (C.H. or C.I.H): thaler and half-thaler - the second with a frontal bust and no mintmaster initials (considered as patterns by Constantin Moisil). These silver issues were minted with different dies (contemporary accounts tell about dutch and transylvanians dies), crafted by different masters, after the death of the voivode, during the 18th century.

 

Tip I, 1/2 taler
Av. CONSTANTINVSBASSARABA – DEBRANKOWAN
Rv. DGVOIVODAETPRINCEPS – VALACHIAETRANSALPINAE

AR, 35 mm, 15,48 g

MBR, p. 35, tip 292

ref: TRQ1c0001


Tip I, 1/2 taler
Av. CONSTANTINVSBASSARABA – DEBRANKOWAN
Rv. DGVOIVODAETPRINCEPS – VALACHIAETRANSALPINAE

AR, 34,5 mm, 22,67 g

MBR, p. 35, tip 292

ref: TRQ1c0002


Monede Constantin Brâncoveanu care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Constantin Brâncoveanu coins on the net since January the 1st 2004

Monede muntenești pe www.coinarchives.com
Wallachian coins on www.coinarchives.com