Emisiuni anonime cu emitent neprecizat
(epoca lui Alexandru cel Bun și a fiilor săi)


Aceste monede sunt emisiuni anepigrafe la care nu a putut fi precizat emitentul, stilistic fiind atribuite perioadei domniilor lui Alexandru cel Bun și a fiilor săi.

These coins are usually anepygraphic and are attributed by means of stylistic criteria to the reigns of Alexandru cel Bun and his sons.Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, 15 mm, 0,63 g

MBR, pag. 64, tip 465

ref: MD1c0001


Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, 14x13,5 mm, 0,45 g

MBR, pag. 64, 468

ref: MD1c0002

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 78, tip 603 c, d

ref: MD2c0001

Av. [...]S[..]
Rv. sigla S în dreapta scutului

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 78, tip 603 b

ref: MD2b0001

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, 14 mm, 0,41 g

MBR, pag. 78, tip 603 d

ref: MD2c0002

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, 14 mm, 0,48 g

MBR, pag. 78, tip 603 c, d

ref: MD2c0003


Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, 12x13 mm, 0,41 g

MBR, pag. 64, tip 462

ref: MD3c0001


Monede anonime moldovenești de secol XV care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Anonymous Moldavian coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com