Alexandru I cel Bun
(1400 apr. 23 - 1432 ian. 1)

Emisiunile monetare atribuite domniei lui Alexandru cel Bun sunt „dubli groși“, „groși“ și „jumătăți de groși“ bătuți din argint sau billon. Ca tipologie, monedele purtând numele Alexandru și atribuite lui Alexandru cel Bun sunt în număr de șase tipuri.

The coins attributed to Alexandru cel Bun are: "double groats", "groats" and "half groats" struck in silver or billon. They are categorised in six types, described below.TIP INEDIT
Dubli groși
Double groats

Av. Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta rozeta și la stânga semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left crescent.
MONE ALEXANDRI
Rv. Scut despicat: I trei grinzi, II șapte flori de crin. Deasupra scutului sturion și în părți sigla T.
Rv. Divided shield: I three bars, II seven lilies. Sturgeon above, T to the left and right of the
shield.
WD MOLDAVIENSIS


Av. MONEALEXANDRI
Rv. [W]DMOLDAVIENS[IS]

BI argintat, 22 mm, 1,33 g

MBR -
cf. BSNR LXXV-LXXVI (1981-1982): Constanța Știrbu, Colecția de monede medievale românești dr. Rudolf Gassauer, nr. 41

ref: MC1a0001


TIPUL I

Dubli groși
Double groats
Av. Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta rozeta și la stânga lujer de floare de crin ieșind din bot, deasupra semiluna.

Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left fleur de lys protruding from the mouth, above crescent.
SALEXANDRI
Rv. Scut despicat: I trei grinzi, II două flori de crin. Deasupra scutului și în părți floare de crin.

Rv. Divided shield: I three bars, II two lilies. Lily above, to the left and right of the shield.
SMOLDAVIENS


Av. SALEXANDERV
Rv. SMOLDAVIENS

AR, 23 mm, 1,63 g

MBR, pag. 59, tip 352

ref: MC2a0001


Groși
Groats

Av. S[ALEXAN]DERV
Rv. [SMO]LDAVIE[NS]

BI, 17x18 mm, 0,64 g

MBR, pag. 59, tip 362-363

ref: MC2b0001

Av. SALEXANDE[RV]
Rv. S[MOLDAVIE]NS

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 59, tip 356

ref: MC2b0002

Av. SALEXANDERV
Rv. SM[OLDAVIENS]

BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 59, tip 357-358

ref: MC2b0003

Av. SALEXANDERV
Rv. SMO[LDAVI]ENS

BI, 19x18,5 mm, 0,90 g

MBR, pag. 59, tip 360

ref: MC2b0004

 

TIPUL III
Dubli groși
Double groats
Av. Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta rozeta și la stânga semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left crescent.
MONEALEXANDRI
Rv. Scut despicat: I trei grinzi, II șapte flori de crin 4/3. Deasupra scutului rozeta cu cinci globule.
Rv. Divided shield: I three bars, II seven lilies 4/3. Rosette above the shield.
WDMOLDAVIENSIS


Av. MONEALEXANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 60, tip 378

ref: MC4a0001

Av. MONEALEXANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS

AR, 21 mm, 1,12 g

MBR, pag. 60, tip 378

ref: MC4a0002

Av. MO[NEAL]EXANDRI
Rv. [WDMO]LDAVIENSIS

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 60, tip 378 var.

ref: MC4a0003

Av. MON[E]ALEXANDRI
Rv. W[D]MOLDA[V]IENSIS

AR, 22 mm, 1,20 g

MBR, pag. 60, tip 380

ref: MC4a0004

Av. MONEALEX[AND]RI
Rv. WD[M]OLDAVIENSIS

AR, 22 mm, 1,72 g

MBR, pag. 60, tip 379

ref: MC4a0005

Av. MONEALEXANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS

AR, 25 mm, 1,40 g

MBR, pag. 60, tip 380

ref: MC4a0006
Loc de descoperire:
satul Orlovka, lângă Izmail, Ucraina


Groși
Groats


Av. MONEALEXANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS
în dreapta scutului.

BI argintat, 18 mm, 0,63 g

MBR, pag. 61, tip 382

ref: MC4b0001

Av. MONEA[LEX]ANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS
în dreapta scutului.

BI, 17.5x18 mm, 0,96 g

MBR, pag. 61, tip 382

ref: MC4b0002

Av. MON[EA]LEXANDRI
Rv. WD MOLDAV[IENSIS]

BI, 18 mm, 0,79 g

MBR, pag. 61, tip 381

ref: MC4b0003
Loc de descoperire:
Siret


Jumătăți de groși
Half groats


Av. anepigraf
Rv. anepigraf, 5 în cartierul II al scutului

BI, 11 mm, 0,26 g

MBR, pag. 61, tip 386

ref: MC4c0001

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, 11 mm, 0,32 g

MBR, pag. 61, tip 386

ref: MC4c0002


TIPUL IV
Dubli groși
Double groats
Av. Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta rozeta și la stânga semiluna.
Obv. Auroch head, star between horns, at right rosette, at left crescent.

+MONE • ALEXANDRI

Rv. Scut despicat: I trei grinzi, II șase flori de crin 3/3. Cap de bour suprapus sus pe scut. Diverse sigle și semne.
Rv. Divided shield: I three bars, II six lilies 3/3. Auroch head on top of the shield. Various signs and marks around the shield.

+WD • MOLDAVIENSIS


Av. [MONEALEXA]NDR[I]
Rv. [WDMOLDAVIENSIS]

BI, 21mm, 1,39g

MBR, pag. 61, tip 389-408

ref: MC5a0001

Av. []MO[NEA]LEXAND[RI]
Rv. WDMOLDAVI[ENSI]S

BI, 20 mm, 1,05 g

MBR, pag. 61, tip 389-408

ref: MC5a0002

Av. [MO]NEALE[XAN]DRI
Rv. W[DM]OLDAVIE[N]SIS

AR, ? mm, ? g

MBR, pag. 61, tip 405

ref: MC5a0003

Av. [MONEALE]XAND[RI]
Rv. [WDM]OLDAV[IENSIS]

BI, 22x19 mm, 1,01 g

MBR, pag. 61, tip 406

ref: MC5a0004
Loc de descoperire:
șanțul Cetății de Scaun - Suceava

Av. [MON]EALEXAND[RI]
Rv. WDMOLD[AVIEN]SIS

BI, 20 mm, 1,06 g

MBR, pag. 61, tip 407

ref: MC5a0005

Av. MONEALEXANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS

AR, 20x20,5 mm, 1,25 g

MBR, pag. 61, tip 399

ref: MC5a0006

Av. MONEALEXANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS

AR, 21,5x20,5 mm, 1,86 g

MBR, pag. 61, tip 395

ref: MC5a0007

Av. MONEALEXANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS

AR, 22x21 mm, 1,67 g

MBR, pag. 61, tip 395

ref: MC5a0008

Av. MONEALEXANDRI
Rv. WDMOLDAVIENSIS

AR, 21x20 mm, 1,59 g

MBR, pag. 61, tip 399

ref: MC5a0009

 

Jumătăți de groși
Half groatsAv. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, 13.5 mm, 0,36 g

MBR, pag. 62, tip 411

ref: MC5c0001

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI fragm., 12x13.5 mm, 0,41 g

MBR, pag. 62, tip 412-413

ref: MC5c0002

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

BI, 12 mm, 0,32 g

MBR, pag. 62, tip 412-413

ref: MC5c0003

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AR, 13x12,5 mm, 0,41 g

MBR, pag. 62, 410a

ref: MC5c0004

 

TIPUL V
Jumătăți de groși
Half groats

Av. anepigraf
Rv. anepigraf
K deasupra scutului, Г în stânga scutului

AR, 15 mm, 0,29 g

MBR -, cf. ca tip cu MBR 413, p. 62 (dublugros)

ref: MC6c0001

 

TIPUL V - alte monede divizionare anepigrafe
Jumătăți de groși
Half groats


Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 14x11 mm, 0,67 g

MBR, pag. 62, tip 418

ref: MC7c0001
Loc de descoperire:
Suceava

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 14x13 mm, 0,49 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0002
Loc de descoperire:
Suceava

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI argintat, 12,5 mm, 0,39 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0003
Loc de descoperire:
Suceava

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 15 mm, 0,82 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0004
Loc de descoperire:
Suceava

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 13x14 mm, 0,70 g

MBR, pag. 62, tip 418

ref: MC7c0005

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 16,5 mm, 0,68 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0006

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 14 mm, ? g

MBR, pag. 62, tip 418

ref: MC7c0007

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 14x15 mm, ? g

MBR, pag. 62, tip 418

ref: MC7c0008

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 15x16 mm, 0,73 g

MBR, pag. 62, tip 418

ref: MC7c0009

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 15 mm, 1,4758 g

MBR, pag. 62, tip 418, var.

ref: MC7c0010

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 15 mm, 0,73 g

MBR, pag. 62, tip 418

ref: MC7c0011

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0012

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 62, tip 418

ref: MC7c0013

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 13 mm, 0,53 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0014

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 12x14 mm, 1,13 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0015

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 15x17 mm, 0,56 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0016

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 14x15 mm, 0,75 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0017

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 13x15,5 mm, 0,80 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0018

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0019

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, ? mm, ? g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0020

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, ? mm, ? g

MBR -

ref: MC7c0021

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 14 mm, 0,60 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0022

Av. anepigraf
Rv. anepigraf

AE sau BI, 15 mm, 0,62 g

MBR, pag. 62, tip 418-447

ref: MC7c0023
Loc de descoperire:
R. Moldova


Monede Alexandru cel Bun care au apărut in diverse licitatii pe net începând cu 01 ianuarie 2004
Alexandru cel Bun coins on the net since January the 1st 2004

Monede moldovenesti pe www.coinarchives.com
Moldavian coins on www.coinarchives.com